Trang nhất > Tin Tức

14/01/2024

Tin Tức | Phun phủ ngọn lửa dạng bột

  • Chất liệu hợp kim tự nóng chảy luôn luôn dùng để phun phủ.
  • Sau khi phun phủ cần phải xứ lý lại nóng chảy, để cho lớp phủ và vật liệu kết hợp hình thành luyện kim.
  • Lớp phủ chịu mài mòn, chống ăn mòn, chịu nhiệt độ cao và chống oxy hóa tốt.
phunphu 5
Page Top